HEMEN BİLGİ AL

Adres

Instagram

Sosyal Meyda

Siber Sigorta

Siber Sigorta

Ürünümüzün sağladığı teminatlar:

  • Veri Koruma Hasarı Teminatı: Sigortalılarımızın, bilgisayar programları ve müşteri bilgileri de dahil olmak üzere, veri varlığının bir siber güvenlik riski nedeniyle yok olması veya zarar görmesi sonucu oluşacak zararların poliçede belirtilen limite kadar teminat altındadır.
  • İş Durması Teminatı: Bir siber güvenlik ihlali nedeniyle sigortalımızın bilgisayar sistemlerinin durması sebebiyle maruz kalacağı iş durması zararları poliçede belirtilen limit çerçevesinde tazmin edilir.
  • İdari Para Cezaları Teminatı: Ülkemizde yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatının sigortalımızca ihlali nedeniyle kamu otoritesi tarafından sigortalımıza verilen idari para cezalarının poliçemizde belirtilen limit dahilinde tazmini sağlanır.
  • Siber Fidye Hasarı Teminatı: Sigortalımızdan, fidye ödemesi yapmadığı takdirde bilgisayar sistemlerindeki verilerinin yok edileceği veya tahrip edileceği tehdidiyle talep edilen fidye ödemeleri poliçemizde belirtilen limit çerçevesinde tazmin edilir.
  • Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Sorumluluğu Teminatı: Sigortalımızın, korumakla yükümlü olduğu üçüncü şahıs verisinin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal edecek şekilde çalınması, kaybı, ifşa olması nedeniyle üçüncü kişilerden gelecek tazminat talepleri poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat kapsamında yer alır.
  • Veri İhlali Masrafları Teminatı: Sigortalımızın, korumakla yükümlü olduğu üçüncü şahıs verisinin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal edecek şekilde çalınması, kaybı, ifşa olması nedeniyle sigortalımızın ihtiyaç duyacağı hukuki hizmetlere, bilgisayar uzmanı hizmetlerine ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bildirimlere ilişkin masraflar poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat kapsamındadır.
  • 50.000.-TL, 100.000.-TL, 250.000.-TL ve 500.000.-TL’lik 4 farklı alternatifi mevcut olup, bu limitler poliçe süresince ödenebilecek toplam limitlerdir.